Про ВАЛКОЛ

ТзОВ «ВАЛКОЛ» – аналітично-консалтингова компанія діяльність якої вже більше 20 років пов’язана як з оцінкою майна та майнових прав, об’єктів нерухомості, земельних ділянок, бізнесу (ЦМК), пакетів акцій, машин і обладнання, транспортних засобів, нематеріальних активів, так і з аналітичними дослідженнями ринку нерухомості України.

Окремим напрямком роботи компанії є розробка автоматизованих систем масової оцінки, теоретичних і практичних засад оціночної діяльності.

Олексій Калапуша

Директор

Чому обрати нас

НАЙБІЛЬШЕ ПОКРИТТЯ

Компанія здійснює свою діяльність в області оцінки майна та майнових прав на підставі сертифіката Фонду Державного майна України.

Серед оцінювачів компанії спеціалісти зі значним досвідом роботи на ринку оціночних послуг які, в тому числі, сертифіковані міжнародними оціночними організаціями (TEGoVA, RICS) та мають наукові ступені доктора та кандидата наук. Вони мають успішний досвід надання консультаційних та оціночних послуг для провідних підприємств стратегічно важливих галузей України, зокрема, таких як НАК “Нафтогаз України”,  Укрнафта,  Укртранснафта,  Укртатнафта, Центренерго, Запоріжжяобленерго, Київенерго, Укргідроенерго, Волиньобленерго, Полтавський ГЗК та багато інших.

Сьогодні Компанія має 33 регіональних представництва, що дозволяє нашим клієнтам отримувати якісні послуги у більшості регіонів України.

0
Представництва
0
Клієнтів
0
Виконанних звітів
0
Авторських доробок

Залишились питання? Зв`яжіться з нами!

Команда

Олексій Леонідович Калапуша

Директор
Кандидат фізико-математичних наук (PhD)

Віце-Президент Асоціації спеціалістів банківської оцінки України (АСБОУ), член Українського товариства оцінювачів (УТО), визнаний європейський оцінювач (REV TEGoVA), дійсний член Королівського товариства сертифікованих спеціалістів по нерухомості (МRICS),

Постійний представник АСБОУ в Європейській групі оціночніх асоціацій TEGoVA (Брюссель).

Має 25-річний досвід професійної роботи в області фінансового менеджменту, економічного консалтингу і незалежної оцінки.

В активі керівництво більш ніж 120 проектами з корпоратизації провідних українських підприємств, незалежної оцінки майна, реструктуризації бізнесу, розробки інвестиційних проектів та підготовки компаній до залучення інвестицій (IPO).  Досвід роботи на керівних посадах в UNG  Group, ВАТ “Укрнафтогаз”, Baker Tilly Ukraine, UDP Груп.

Валерій Олександрович Воронін

керівник напрямку оцінка
професор
доктор технічних наук

Автор понад 350 наукових публікацій і винаходів, у тому числі співавтор З монографій, присвячених математичному моделюванню оціночних процедур і аналізу ринку нерухомості,  65 публікацій присвячені розробці теоретичних і практичних засад оціночної діяльності.

Автор патенту на автоматизовану систему масової оцінки та авторських прав на програмні продукти.

Основна спеціалізація – оцінка та аналітичні дослідження ринку нерухомості, створення довгострокових прогнозних моделей на базі інформаційних технологій і нелінійних динамічних систем, а також розробка, концепцій стратегічного управління вартістю компанії.

Історія

Починаючи з 1999 року, компанія спеціалізується на оцінці всіх типів нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, майнових прав на них, матеріальних та нематеріальних активів, інтелектуальної власності, бізнесу, що вимагає високої кваліфікації та значного професійного досвіду, а також на наданні консалтингових послуг з проведення багаторівневого системного дослідження ринку нерухомості.

За оціночними висновками компанії приймалися майнові та управлінські рішення Центральним апаратом ФДМУ і його обласними та регіональними відділеннями, провідними операторами фінансових послуг України, міжнародними аудиторськими компаніями, менеджментом провідних підприємств України, а також виконавчими службами.

Окрім практичної оціночної та консультаційної діяльності, фахівці компанії роблять значний внесок в розвиток теоретичних засад оцінки.

Під керівництвом Вороніна В.О. розроблена і втілена в практику методологія проведення багаторівневого системного аналізу ринку нерухомості, яка базується на широкому застосуванні сучасних інформаційних технологій для статистичного аналізу великого масиву баз даних ринку, обробки і супроводу інформації та створення кінцевого продукту – моделі ринку, яка заснована на побудові згладжених фінансових часових рядів індикаторів ринку нерухомості.

Результати розробки теоретичних і практичних засад оціночної діяльності викладені в більш ніж 65 публікаціях у фахових виданнях, патентом на корисну модель і авторськими правами на програмні продукти та доповідями співробітників на більш ніж на 30 науково-практичних конференціях, у тому числі міжнародних.

У 2020 році компанія ВАЛКОЛ розширила свої можливості з надання послуг в регіонах України за рахунок приєднання мережі представництв однієї з  оціночних компаній. Це суттєво зміцнило її позицію на ринку оцінки.

Сьогодні Компанія має 33 регіональних представництва, що дозволяє нашим клієнтам отримувати якісні послуги в переважній більшості регіонів України.

Досвід

НЕРУХОМЕ МАЙНО

Колективом оцінювачів ТзОВ «ВАЛКОЛ» на базі результатів багаторівневого системного аналізу ринку була розроблена модель ринкового ціноутворення, яка лягла в основу реалізованої автоматизованої системи масової і індивідуальної оцінки різних сегментів нерухомості. Новизна розробки підтверджена патентом (№ 88098 Україна МПК (2014.01) G06F 17/00/) і авторським правом на «Програмний комплекс автоматизованої масової та індивідуальної оцінки нерухомості», Свідоцтво № 50862, Україна.

На базі цих розробок створені автоматизовані робочі місця оцінювачів (АРМ) на підставі описових і розрахункових шаблонів з автоматичною генерацією тексту звітів, що дозволяє в стислі терміни на високому професійному рівні проводити оцінку об’єктів нерухомості, в тому числі, земельних ділянок. Це є особливо актуальним для банків при проведені оцінки і переоцінки досить великої кількості заставних об’єктів нерухомості в обмежені терміни.

За останні п’ять років нами було виконано біля тисячі договорів на оцінку різних сегментів нерухомості, в тому числі з метою застави для отримання кредиту та оподаткуванні фізичних осіб при проведенні транзакцій по відчуженню майна.

МАЙНОВІ ПРАВА

Майнових прав за кредитними договорами, цінних паперів, дебіторської заборгованості та інших активів, в тому числі неплатоспроможних банків:

Оцінка активів банків (2004-2016 рр.):
Регіональне відділення Національного банку України у м. Львові –Регіональне відділення банку «Україна» у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській області – оцінка боргових зобов’язань по проблемних кредитах та основних засобів.
Регіональне відділення банку «Індексбанк» у м. Львові – оцінка активів банку.
Регіональне відділення Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської обласних дирекцій ПАТ «Райффайзенбанк Аваль» – оцінка активів для відображення у бухгалтерській звітності згідно з МСО.
Регіональне відділення Львівської, Рівненської, Волинської та Хмельницької обласних дирекцій ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» – оцінка активів для відображення у бухгалтерській звітності за МСО.
АТ «Ощадбанк» – оцінка активів для відображення у бухгалтерській звітності згідно з МСО (аналіз ринку в сегментах житлової та комерційної нерухомості та земельних ділянок в межах обласних міст України з метою визначення індексів переоцінки).
Оцінка активів неплатоспроможних банків, що ліквідуються: ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК».
Оцінка при здійсненні операцій з управління активами для компаній, які надають послуги з факторингу: ТзОВ «Фінансова компанія “Кредит-Капітал”»; Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «ПРІМОКОЛЕКТ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД – 1»; ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІЛІАР». Сумісно з працівниками компанії «Кредит-Капітал» оцінювачами ТзОВ «ВАЛКОЛ» була розроблена методика оцінки вартості проблемних кредитів.

ОЦІНКА БІЗНЕСУ

Оцінка ліквідаційної вартості підприємств:
для визначення ліквідаційної вартості основних засобів за рішенням виконавчих служб та при банкрутстві були здійснені оцінки ЦМК ВАТ «Райдуга», ВАТ «Кінескоп», ДП «Схема», ДП «Сигнал», ВАТ «Самбірський меблевий комбінат», ВАТ «Електрон», ВАТ «Львівський завод РЕМА», ДП «Буджитлосервіс»;
Оцінка підприємства як діючого (on-going-concern):
оцінка ринкової вартості пакету акцій, що належать державі – ЗАТ «Інтертранс», м. Київ; ВАТ «Львівський завод РЕМА», м. Львів; вартості 100% пакету акцій Дочірнього автосервісного підприємства ВАТ «Львів-Авто»,
оцінка частки в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-капітал»;
з метою укладання цивільно-правових угод (застава під кредит): ЗАТ «Житлово-будівельна компанія «Ваш дім», ЗАТ «Універсальна будівельна група», ТзОВ «Агробудівельник», ПП «Старий Млин»;
оцінка вартості об’єкта приватизації – цілісного майнового комплексу ТзОВ «Гранд Готель» (пам’ятка архітектури);
з метою переоцінки основних засобів для бухгалтерського обліку – оцінка активів наступних ЦМК: ВАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», ДП «Львівдіалік» ДАК «Укрмедпром, ВАТ «Агрореммаш», ВАТ «Мотозавод», ВАТ «Львівський винзавод», ВАТ «Іскра», ТзОВ НВП «ІМВО», ТОВ «Нафтосервіс», м. Ужгород; Спільне Українсько-німецьке підприємство ТзОВ «Гуманітарний Проект», м. Львів; ТзОВ «ПАРК-ХХІ», м. Харків;
розробка та оцінка інноваційного (інвестиційного) проекту розвитку мережевої компанії ТзОВ «3і» та ТзОВ «Аптека 3і» – оцінка вартості підприємства при існуючий організації бізнесу, оцінка майбутньої вартості після здійснення інвестиційного проекту, оцінка інвестиційних ризиків, врахування їх в інвестиційних проектах і управління інвестиційними ризиками, розробка стратегії управління компанією, направленою на збільшення її вартості;
оцінка вартості інвестиційної комерційної нерухомості для ТзОВ «Кабінет на Винниченка»;
оцінка основних засобів цілісного майнового комплексу РО «Український Католицький Університет Української Греко-Католицької Церкви» – з метою визначення ринкової (справедливої) вартості для відображення у бухгалтерському обліку за МСО та МСФЗ.
Роботи наших оцінювачів проходили перевірку міжнародних аудиторів:
Deloitte & Touche Baker Tilly Ukraine, Група компаній «Нексія ДК. Аудитори і Консультанти»

КОНСАЛТИНГ

Надання консалтингових послуг з проведення аналітичних досліджень ринку нерухомості

Під керівництвом В.О. Вороніна розроблена і втілена в практику методологія проведення багаторівневого системного аналізу ринку нерухомості, яка базується на широкому застосуванні сучасних інформаційних технологій для статистичного аналізу великого масиву баз даних ринку, обробки та супроводу інформації та створення кінцевого продукту – моделі ринку, яка заснована на побудові згладжених фінансових часових рядів індикаторів ринку нерухомості.

Розроблені і втілені в практику моделі прогнозного моделювання коротко– і середньо строкових тенденцій розвитку ринку нерухомості на основі екстраполяційної моделі статистичної подібності та моделі предиктора на базі технологій нейромереж і методів нелінійної динаміки. При цьому використовувалися обчислювальні системи які базуються як на традиційних статистичних методах (робастна статистика, регресійно-кореляційний, дисперсійний аналіз, описова статистика, точкові і інтервальні оцінки тощо), так і на статистиці даних нечислової природи (теорія нечітких множин), на теорії розпізнавання образів (кластерний та факторний аналіз), нелінійної динаміки числових часових рядів, нейромережевих технологій.

Системне дослідження ринку, проведене в інтересах оціночної діяльності, дозволило вирішити наступні задачі: використовуючи стандартні комп’ютеризовані методи і прийоми статистичного аналізу ринку нерухомості, розроблені і втілені в практику моделі ринкового ціноутворення (МРЦ) для різних сегментів нерухомості, які базується на побудові регресійних лінійних, мультиплікативних або змішаних залежностях відповідного типу і спрямована на пошук залежності між ціноутворюючими факторами об’єкта нерухомості та його вартістю, на основі статистичного аналізу моделі ринкового ціноутворення (МРЦ) розроблена модель комп’ютерної автоматизованої системи оцінки, яка захищена патентом і авторським правом на програмний продукт

Результати досліджень ринку нерухомості узагальнені у першій вітчизняній науково-практичній монографії проф. Вороніна В.О. «Аналітика ринку нерухомості: методологія та принципи сучасної оцінки», яка захищена авторським правом (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір № 55068 від 29.05.2014 р.), а також більше ніж 50 публікаціями у фахових виданнях та доповідями співробітників на 10 науково-практичних конференціях, у тому числі міжнародних.