15 Вересня, 2019

БАГАТОРІВНЕВИЙ СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОГНОЗИ (2006-2020 рр.)

Рубрика Доповіді

Доповідь на XVІI Міжнародній конференції “Цінність. Якість. Стандарт”, м. Одеса, 12-15 вересня 2019 р.

Якісна аналітична робота на ринку нерухомості є надзвичайно складним, проте необхідним, самостійним предметом досліджень, що вимагає від аналітиків глибоких теоретичних знань економіки нерухомості і специфічних закономірностей, характеризуючи ринокнерухомості.

Стернік Г.М. «Аналітика ринку нерухомості для професіоналів»

Стан проблеми

За 15 років становлення ринку нерухомості в Україні, його науково обґрунтована професійна аналітика практично перебуває в зародковій стадії. Існуюча ситуація зумовлена як об’єктивними, так і суб’єктивними причинами, а саме:

Ринок нерухомості є складною багато факторною інерційною системою і на відміну від фондового або товарного, дуже далекий від збалансованого і рівноважного за багатьма показниками, що і визначає складність і особливість його дослідження

Відсутність аналітичних центрів, укомплектованих штатом висококваліфікованих професіоналів в різних галузях (математики-програмісти, спеціалісти з аналітики ринку, економісти, фахівці з економіки нерухомості і містобудування тощо)

Ринок нерухомості України характеризується безпрецедентною інформаційною закритістю, оскільки відсутні офіційні статистичні дані, збір яких ніким не налагоджений, ніким не централізований, ніде офіційно не публікуються

Відсутні серйозні вітчизняні методичні і нормативні розробки щодо аналітики ринку нерухомості і його прогнозування. Відомо, що відсутність подібних досліджень унеможливлює управління ринком нерухомості, зокрема, і з боку держави